ÚVODNÍ STRÁNKA

KONFERENCE 2020

SBORNÍKY KURZŮ

PUBLIKACE

UČEBNÍ TEXTY

METODIKA NOČNÍ BEZP. INSPEKCE

KONTAKT

SPOLKY

Kurz osvětlovací techniky XXXV
off-line a on-line

 

Archiv příspěvků naleznete zde


Předávání a zprostředkování informací o možnostech světelné techniky široké veřejnosti „připojené na počítač“

Vážení příznivci,
vzhledem k letošní pandemii jsme byli nuceni zrušit připravovaný kurz osvětlovací techniky. Nebylo to pro nás lehké rozhodnutí, neboť každoroční setkání v hotelu Dlouhé Stráně se stalo dobrou tradicí. Doufáme, že příští rok bude příznivější a Kurz osvětlovací techniky obnovíme.
Připravili jsme pro Vás ale netradiční formát konference tak, abychom neztratili kontakt, a avizovaná aktuální témata tak mohla zarezonovat alespoň ve formě nahraných vyzvaných přednášek a následné diskuse. Tento formát jsme zvolili proto, že přednášku (přednášky) podle své oblasti zájmu si může každý pustit ve svém volném čase a připojení k diskuzi pak bude přes počítač v odpoledních hodinách v již avizovaných termínech.
Nahrané přednášky a pozvánky na online diskusní fórum budou postupně zveřejňovány na našich webových stránkách.
www.csorsostrava.cz.

Místo konání: Počítač s připojením na internet u Vás doma nebo v práci  

Termín konání: 12. až 14. října 2020
V tomto termínu se budou moct odborníci na světelnou techniku (energetici, auditoři, projektanti, architekti, hygienici, správci veřejného osvětlení, VŠ pedagogové, studenti a vývojáři) připojit do diskuse na níže uvedená témata, jež budou přednesena oslovenými autory, kteří v poslední době zpracovávali aktuální témata týkající se světelné techniky.

Časový harmonogram realizace:

  • nahrávání off-line přednášek – do 6. 10. 2020
  • konání online diskusí – 12. 10. až 14. 10. 2020

Nosné tematické okruhy:
Vnitřní osvětlení:
Ohledně vnitřního osvětlení prozatím můžeme nabídnout velmi aktuální přednášky Ing. Petra Žáka, Ph.D. na téma připravované metodiky provozního měření osvětlení luxmetrem a Ing. Pavla Staňka s tématem, který se týká implementace BIM (Building Information Modeling) do světelné techniky.
Venkovní osvětlení:
Díky tomu, že veřejným osvětlením stále rezonuje rušivé osvětlení, oslovili jsme prof. Ing. Dionýze Gašparovského, PhD. s prosbou o přednášku o mezinárodním pohledu na problematiku rušivého světla. Modelováním vyzařování do horního prostoru a jeho hodnocením se bude zabývat též přednáška od organizátorů z Ostravy. Tomuto tématu z pohledu astronomických pozorování v kontextu venkovního osvětlení se bude věnovat i Ing. Stanislava Šimberová, CSc.
Veřejné osvětlení:
Ve veřejném osvětlení se jeví jako velmi zajímavé téma problematika viditelnosti v nočním dopravním prostoru očima soudního znalce, kterou zpracuje Ing. Tomáš Maixner. Bez přednášky nelze nechat ani problematiku metodiky provádění noční bezpečnostní inspekce pozemních komunikací – pan Jiří Tesař. Velmi zajímavá bude i problematika zpracovaná prof. Ing. Michalem Vikem, Ph.D., který řešil vliv světelných zdrojů a odrazností na viditelnost v nočním dopravním prostoru.
Denní osvětlení a hygiena:
Do této sekce máme přislíbenou přednášku Ing. Iva Veselého z ministerstva zdravotnictví na téma spánek, světlo a život. Ing. Marcel Pelech bude prezentovat problematiku spojenou s platností nové normy na denní osvětlení.
Elektro:
V této sekci se bude probírat problematika spojená s požadavky protokolu o určení vnějších vlivů v kontextu parametrů svítidel z pohledu elektroprojektanta. Tuto problematiku bude prezentovat Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D.

Cena vložného:
Účastnický poplatek se s ohledem na koronavirus nebude vybírat a přednášky budou zpřístupněné všem členům ČSO, SSTS, ČKAIT.

Organizátoři:

  • Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava,
  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
  • Česká společnost pro osvětlování,
  • Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Doprovodný program:
Omlouváme se, ale tradiční společenský večer s bohatým programem neumíme v online formě zajistit.

Partneři: ČKAIT, PTD Muchová, s. r. o., časopis SVĚTLO (FCC Public s. r. o.)

Sponzor: Skupina ČEZ

Logo ČEZ

odborný garant:
doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
VŠB – Technická univerzita Ostrava
e-mail: tomas.novak1@vsb.cz
tel.: 596 995 880, mobil: 602 724 207

organizační garant:
Ing. Ivana Sokanská
Bráfova 4, 702 00 Ostrava
tel.: 608 468 956
e-mail: sokanska@seznam.cz

www.csorsostrava.cz

 
 

Copyright © FEI, VŠB-TU Ostrava, 2019, webmaster