ÚVODNÍ STRÁNKA

KONFERENCE 2020

SBORNÍKY KURZŮ

PUBLIKACE

UČEBNÍ TEXTY

METODIKA NOČNÍ BEZP. INSPEKCE

KONTAKT

SPOLKY

 

PUBLIKACE

 

Rok 2023

- MOŽNOSTI OMEZENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ANALÝZA MOŽNÝCH DOPADŮ V DOBĚ ENERGETICKÉ KRIZE

Česká společnost pro osvětlování, z.s., ve spolupráci se Slovenskou světelně technickou společností a VŠB – Technickou univerzitou Ostrava zpracovala metodický pokyn s názvem: MOŽNOSTI OMEZENÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A ANALÝZA MOŽNÝCH DOPADŮ V DOBĚ ENERGETICKÉ KRIZE Tento dokument byl iniciován vlastníky soustav veřejného osvětlení a Společností pro rozvoj veřejného osvětlení z důvodu energetické krize, zvyšování cen elektrické energie a tím i velkým zatížením obecních rozpočtů při provozování zařízení technické infrastruktury veřejného osvětlení (VO).

Rok 2014:

- Vývoj metodik pro nasvětlování přechodů pro chodce pomocí nových LED technologií za účelem zvýšení jejich bezpečnosti - MSK 2015

- Přílohy (ZIP)

 

Rok 2013:

- Metodické pokyny pro sjednocení požadavků na obnovu VO - EFEKT 2013

- Přílohy (ZIP)

- Návrh kritérií pro vyhodnocování žádostí o dotaci na obnovu VO- EFEKT 2013

- Přílohy (ZIP)

 

Rok 2011:

- Světelná technika - EFEKT 2011

 

Rok 2010:

- Snižování energetické náročnosti venkovních osvětlovacích soustav  - EFEKT 2010

- Vývoj mobilního měřícícho zařízení pro ověřovaní světelných vlastností svídel instalovaných na přistávacích drahách letišť

 

Rok 2009:

- Úspory energie v osvětlování při hodnocení energetické náročnosti budov

- Využití obnovitelných zdrojů energie pro napájení svítidel veřejného osvětlení

 

Rok 2008:

- Metodické pokyny pro obnovu, provoz a údržbu veřejného osvětlení (PDF)

- příloha 1 - vzorové výpočty 1 (ZIP)

- příloha 2 - vzorové výpočty 2 (ZIP)

 

Rok 2007:

- Dominantní vlivy ovlivňující spotřebu elektrické energie osvětlovacích soustav (PDF)

- Potenciál energetických úspor veřejného osvětlení v ČR (PDF)

- Potenciál energetických úspor veřejného osvětlení v ČR - Přílohy (PDF)

 

Rok 2005:

- Racionalizace v osvětlování venkovních prostor (PDF)

 

Rok 2004:

- Racionalizace v osvětlování kancelářských, školských a bytových prostor (PDF)

 

Rok 2003:

- Inteligentní řízení osvětlovacích soustav vnitřního osvětlení (PDF)

 

Rok 2002:

- Úspory elektrické energie na veřejné osvětlení (PDF)

 
 

Copyright © FEI, VŠB-TU Ostrava, 2019, webmaster