ÚVODNÍ STRÁNKA

SBORNÍKY KURZŮ

PUBLIKACE

            

 

UČEBNÍ TEXTY

  • KNIŽNÍ PUBLIKACE

                    - SVĚTELNÁ TECHNIKA

                       (Karel Sokanský a kolektiv, rok vydání 2011)    

                    - SVĚTLO A OSVĚTLOVÁNÍ

                       (Jiří Habel a kolektiv, rok vydání 2013, nakladatelství FCC Public)

  • ODBORNÉ ČASOPISY

                    - SVĚTLO časopis pro světlo a osvětlování

  • SKRIPTA, ODBORNÉ TEXTY

                 -  web - NETFEI.VSB.CZ

                   Projekce a konstrukce vyhrazených technických zařízení  (VTZ) elektro, díl II.

 

 

 
 
 
 

Copyright © FEI, VŠB-TU Ostrava, 2007, webmaster